Giáo Viên Tốt, Trợ Giảng Thân Thiện - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Tốt, Trợ Giảng Thân Thiện

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên tốt.
   - Trợ giảng thân thiện.
   - Vị trí gần, trung tâm đẹp.

   Điểm cần cải thiện

   - Khung giờ học đa dạng hơn.
   - Sách học ít lỗi đánh máy.
   - Nhắc nhở thời gian thi sớm hơn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Chuẩn bị bài mới.
   - Học trước tài liệu.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.