Giáo Viên Và Quản Lý Học Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Và Quản Lý Học Viên Nhiệt Tình

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên và quản lý học viên nhiệt tình.
   - Tài liệu ok.
   - Cơ sở tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Tiền gửi xe.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nên bảo bố mẹ đưa đi học, tiền gửi xe tận 5k.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.