Môi Trường Học Tập, Trang Thiết Bị Tốt, Được Hỗ Trợ Mọi Vấn Đề Kịp Thời - Đánh giá về A&U Language Center | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Môi Trường Học Tập, Trang Thiết Bị Tốt, Được Hỗ Trợ Mọi Vấn Đề Kịp Thời

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Chất lượng giảng dạy, giáo viên dạy dễ hiểu.
   - Được chỉnh phát âm, giao tiếp.
   - Môi trường học tập, trang thiết bị tốt, được hỗ trợ mọi vấn đề kịp thời.

   Điểm cần cải thiện

   - Có chỗ để xe cho học viên.
   - Em muốn tiếng Anh của em ngày càng tốt hơn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường học tập tốt, nên biết đến và đăng ký học sớm để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.