Mái Trường Mến Yêu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mái Trường Mến Yêu

Ưu điểm

Giảng viên quan tâm đến các em sinh viên

Điểm cần cải thiện

cô giáo nghiêm khắc

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học hết năm nhất, các sinh viên được thực hành tại các bệnh viện lớn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn