Bách Khoa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bách Khoa

Ưu điểm

Có nhiều cơ hội học tập để nắm vững kiến thức hơn.

Điểm cần cải thiện

Vì học quá nhiều nên thường kinh tế rất eo hẹp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Bách Khoa trong tôi là thi mãi không qua. À, gái Bách Khoa xinh lắm nhá.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn