Bài Đánh Giá Đh Bách Khoa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Khoa Phạm
Khoa Phạm

Bài Đánh Giá Đh Bách Khoa

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Việc học khá nặng

Trải nghiệm và lời khuyên

Học trong môi trường nhiều sinh viên giỏi nên có tính ganh đua, cạnh tranh cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn