Chất Lượng Bách Khoa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Quyền Hữu
Quyền Hữu

Chất Lượng Bách Khoa

Ưu điểm

các tiêu chuẩn đều ổn

Điểm cần cải thiện

chế độ học hơi nặng

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường này phù hợp cho các bạn sinh viên muốn được thành công trong mảng kỹ thuật là chính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn