Cơ Sở Vật Chất. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Vỹ Hứa Hùng
Vỹ Hứa Hùng

Cơ Sở Vật Chất.

Ưu điểm

Khuôn viên trường rộng.

Điểm cần cải thiện

Trường ít quan tâm đến sinh viên về phòng ốc.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường rộng rãi, mát mẻ. Giảng viên khá giỏi, ưu tú.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn