Đánh Giá Điểm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Bình Lê
Bình Lê

Đánh Giá Điểm

Ưu điểm

chất lượng đào tạo

Điểm cần cải thiện

Hành chính còn mệt

Trải nghiệm và lời khuyên

là môi trường rèn luyện bản thân tốt, giúp ít cho tôi sau này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn