Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Tú Phan Ninh
Tú Phan Ninh

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Sân quá bự

Trải nghiệm và lời khuyên

Lần mình tới trước cổng kí túc xá bán bắp gây quỹ, gặp các bạn sinh viên rất dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn