Học Học Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Học Học

Ưu điểm

Trường có nhiều trai xinh.

Điểm cần cải thiện

Vì trường có quá nhiều trai xinh nên các bạn nữ khó có bồ cũng trường.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học Bách Khoa có thể giao lưu với các bạn trường ĐHQG, An ninh, Sư Phạm Kỹ Thuật.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn