Rất Tốt Và Bổ Ích. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Tốt Và Bổ Ích.

Ưu điểm

liên hệ với thực tế dễ dàng.

Điểm cần cải thiện

không biết.

Trải nghiệm và lời khuyên

được biết thêm nhiều kiến thức và chìa sẻ của thầy cô

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn