Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sinh Viên

Ưu điểm

chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

trường quá rộng

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên nhiệt tình, sinh viên hoạt động tích cực, cơ sở tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn