Trường Đại Học Bách Khoa Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Bách Khoa Tphcm

Ưu điểm

Chất lượng đạo tạo hàng đầu.

Điểm cần cải thiện

Thi cử áp lực và liên tục.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập và phát triển năng lực bản thân trong một môi tường đầy năng động.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn