Trường Học Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Trường Học Thân Thiện

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, sinh viên năng động

Điểm cần cải thiện

trường qúa rộng

Trải nghiệm và lời khuyên

có nhiều hoạt động ngoại khoá rất vui, bổ ích, quen biết được nhiều bạn hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn