Trường Khá Là Ok | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Khá Là Ok

Ưu điểm

Trường top. Dễ kiếm việc.

Điểm cần cải thiện

Học nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở truồng khá là vui. Có thêm nhiều kiến thức mới. Tuy những kiến thức có nhiều phần không có tính ứng dụng cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn