Trường Nên Vào Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Nên Vào Học

Ưu điểm

Trường top. Dễ kiếm việc.

Điểm cần cải thiện

Khó qua môn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các hoạt động ngoại khóa rất hấp dẫn. Tha hồ cho bạn tung quẩy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn