Trường Top | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Top

Ưu điểm

Trường top. Nên dễ xin việc.

Điểm cần cải thiện


Nhiều trai và cong cũng nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các hoạt động rất sôi nỗi tha hồ cho bạn thể hiện năng khiểu của bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn