Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Thái Lập Bá Quận
Thái Lập Bá Quận

Trường Tốt

Ưu điểm

Cơ sở rộng rãi và chương trình học hấp dẫn

Điểm cần cải thiện

Chỉ có một cơ sở nên học sinh tập trung khá đông. Khó trong khâu quản lý

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường view siêu đẹp và sạch sẽ nhất mình từng biết. Sẽ giới thiệu đến nhiều người học hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn