Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Tốt

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, dạy có trách nhiệm

Điểm cần cải thiện

Cần chú trọng quan tâm đến điều kiện sinh sống của sinh viên kí túc xá

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có cơ sở dạy học ổn, giảng viên nhiệt tình, có kinh nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn