Vui Bá Cháy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (hcmut.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Vui Bá Cháy

Ưu điểm

Trường có nhiều trai.

Điểm cần cải thiện

Nhưng trai thẳng thì hơi ít.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có rất nhiều hoạt động với quy mô lớn. Môi trường học tập rất sôi nổi, nhưng nợ môn thì cũng khá nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn