Đánh Giá Về Chất Lượng Sinh Viên Sau 5 Năm Học | Edu2Review
Đánh giá về

Đại Học Dược Hà Nội (hup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Chất Lượng Sinh Viên Sau 5 Năm Học

Ưu điểm

giảng dạy tốt, thực hành nhiều.. đội ngũ giảng viên có kĩ năng kiến thức ngành dược cao

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất chưa tốt, ít hoạt động ngoại khóa, phát triển kĩ năng mêm

Trải nghiệm và lời khuyên

có gắng học tiếng anh, học thêm kỹ năng mềm tham gia nhiều câu lạc bộ sắp xếp thời gian hợp lý ôn thi hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn