Nhận Xét Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (utc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường

Ưu điểm

Giang viên tâm huyết, môi trường học tập năng động, cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Lắp điều hòa cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập ở đại họcGiao Thông Vận Tải rất thú vị, đây là môi trường đáng rất đáng để học tập và rèn luyện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn