Đại Học Khxh Và Nhân Văn | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (hcmussh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Khxh Và Nhân Văn

Ưu điểm

môi trường giao lưu văn hóa tốt

Điểm cần cải thiện

không thanh toán học phí qua ngân hàng

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên và giảng viên rất thân thiện và dễ thương, thời trang năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn