Đại Học Khxh Và Nhân Văn | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (hcmussh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Khxh Và Nhân Văn

Ưu điểm

môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

không cho thanh toán qua ngân hàng

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên và giảng viên thân thiện và môi trường học tập tốt. Trường nằm ở trung tâm thành phố có nhiều chuyến xe bus đi ngang trường thuận tiện đi lại

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn