Đại Học Khxh Và Nhân Văn | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (hcmussh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Khxh Và Nhân Văn

Ưu điểm

giảng viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

không cho đóng học phí qua ngân hàng

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên và giảng viên vui vẻ thân thiện và năng động. Có cơ hội học hỏi và làm tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Trường có nhiều tuyến xe bus đi qua thuận tiện đi lại

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn