Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (hcmussh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

Nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn.

Điểm cần cải thiện

Không cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một ngôi trường tốt để học tập, trau dồi kĩ năng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn