Xã Hội Nhân Văn Môi Trường Học Tập Năng Động Tích Cực | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (hcmussh.edu.vn)

Nguyen Tan Phuoc
Nguyen Tan Phuoc

Xã Hội Nhân Văn Môi Trường Học Tập Năng Động Tích Cực

Ưu điểm

Học phí thấp, giảng viên nhiệt tình, bạn bè năng động và thân thiện Môi trường làm việc hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Cần nâng cấp cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chọn Nhân Văn để đồng hành trong suốt 4 năm đại học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn