Cơ Sở Vật Chất Chưa Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (uef.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất Chưa Tốt

Ưu điểm

chương trình đào tào rõ ràng, nhiều thầy cô có trình độ chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

bãi giữ xe nhỏ, thang máy hay phải sửa chữa, thường xuyên kẹt thang máy, máy lạnh nhiều khi quá yếu

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm nhưng cơ sở vật chất thì chưa được tốt, nhiều thầy cô nhiệt tình nhưng cũng có một số thầy cô khó gần

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn