Chất Lượng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Huy Phạm Quốc
Huy Phạm Quốc

Chất Lượng Học

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tương đối tốt, học phí ổn

Điểm cần cải thiện

Còn nặng về lí thuyết

Trải nghiệm và lời khuyên

Ấn tượng ban đầu của trường tốt, trường lớn, thoáng mát, sách sẽ, môi trường học tập năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn