Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Hoạt động đa dạng, sinh viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa hoàn thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn