Đánh Giá Dh Spkt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Hồng Tiểu
Hồng Tiểu

Đánh Giá Dh Spkt

Ưu điểm

giảng viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

nhược điểm không đáng kể

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên rất rất năng động, hoạt động ngoại khoá cực nhiều trường nhiều trai xinh gái đẹp canteen ngon vô cùng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn