Đh Spkt Tphcm
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Spkt Tphcm

Ưu điểm

Giảng viên giàu kinh nghiệm.
Sinh viên năng động.
Trường rộng rãi.
Ngoại khoá bổ ích.

Khuyết điểm

CSVC chưa hoàn thiện lắm.

Trải nghiệm

Nói chung là tạm ổn Là trường đáng học nếu học phí năm tiếp theo không tăng lên quá cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn