Lovely Class | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lovely Class

Ưu điểm

Mọi người khá thân thiện, gần gũi và hiếu khách

Điểm cần cải thiện

Đôi khi còn tẻ nhạt, thiếu mới mẻ

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở đây khá thú vị. Được làm quen nhiều bạn mới. Mong rằng được trải nghiệm nhiều hơn nữa!!!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn