Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Giao viên chuyên môn cao, trọng kĩ năng hơn lý thuyết.

Điểm cần cải thiện

học phí cao, môi trường chưa năng động

Trải nghiệm và lời khuyên

Thích hợp cho những bạn có niềm đam mê với các môn kỹ thuật.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn