Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Môi trường hoạt động năng nổ.

Điểm cần cải thiện

Trường ở tận ngoại ô thành phố.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuy trường ở ngoại ô thành phố nên diện tích vô cùng rộng rãi. Có thể đi giao lưu văn hóa với các bạn thuộc ĐHQG, An Ninh và mây mây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn