Trường Rất Rộng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Rất Rộng

Ưu điểm

Trường rộng, khuôn viên đẹp, có cửa hàng tiện lợi.

Điểm cần cải thiện

Nhiều nơi còn chưa sửa xong.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập vui, thoải mái, giảng viên rất thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn