Vô Cùng Thích Hợp Cho Nghiên Cứu Sinh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (hcmute.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Vô Cùng Thích Hợp Cho Nghiên Cứu Sinh

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giảng viên giỏi

Điểm cần cải thiện

Đăng kí môn học còn chậm

Trải nghiệm và lời khuyên

Một môi trường rất năng động, khai phá tiềm lực nghiên cứu của sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn