Bs Y Học Dự Phòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bs Y Học Dự Phòng

Ưu điểm

Được tiếp xúc và học tập với nhiều giảng viên giỏi

Điểm cần cải thiện

không được khám chữa bệnh

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên năng động, hài hước, bạn có thể tự do nêu câu hỏi và phản biện, môi trường học tập năng động nhưng cũng hơi áp lực vào mùa thi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn