Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng

Ưu điểm

Thân thiện

Điểm cần cải thiện

Thiếu chủ động

Trải nghiệm và lời khuyên

Nâng cao chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất hơn nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn