Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường tốt

Điểm cần cải thiện

Sân chơi cho sv

Trải nghiệm và lời khuyên

Có môi trường tốt. Giảng viên giỏi. Cơ sở vật chất nhiều có cơ hội thực hành nhiều ở bệnh viện cơ hội việc làm cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn