Chất Lượng Đào Tạo
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Các hoạt động phong trào mạnh

Khuyết điểm

Trường thì quá nhiều, cơ sở vật chất chưa tốt

Trải nghiệm

Trường chưa thật sự quân tâm đến sinh viên, còn nhiều bất cập trong việc thi trên máy tính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn