Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên chất lượng
Tài liệu phong phú

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn kém

Trải nghiệm và lời khuyên

trải nghiệm ở trường chỉ có 2 mùa là mùa học và mùa thi sấp mặt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn