Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Đặng Thị Hoài Thanh
Đặng Thị Hoài Thanh

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình, giỏi, có đủ các trang thiết bị

Điểm cần cải thiện

Lớp học đông

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào lớp gặp đông như kiến nhưng lúc bắt đầu dạy mới để ý thầy - cực dễ thương, giọng ấm, giảng hay.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn