Cơ Hội Việc Làm Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Hội Việc Làm Cao

Ưu điểm

Cơ hội xin việc khi tốt nghiệp khá cao.

Điểm cần cải thiện

Học tập khá áp lực.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các buổi trực trường thường rất vui. Các hoạt động ngoại khóa cũng chất lượng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn