Cực Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cực Hài Lòng

Ưu điểm

Cơ hội xin việc làm khá cao.

Điểm cần cải thiện

Lịch thi thường sát nhau.

Trải nghiệm và lời khuyên

Y Dược chỉ có 2 mùa: mùa thi và mùa thi. Học rất nhiều môn và thi cũng rất rất nhiều môn. Có nhiều bạn bè nữa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn