Đại Học Y Dược | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Y Dược

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, năng động, giúp sinh viên có thể tự chủ hơn trong học tập, ngoài ra các hoạt động ngoại khóa cũng giúp sinh viên năng động và tích lũy nhiều kĩ năng hơn

Điểm cần cải thiện

Học nhiều, thi nhiều...

Trải nghiệm và lời khuyên

Được học tập trong môi trường rất tốt, ngoài ra tham gia các hoạt động cũng giúp trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn