Đại Học Y Dược Tp.hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Đức Lê Hồng
Đức Lê Hồng

Đại Học Y Dược Tp.hcm

Ưu điểm

môi trường học tập năng động và có đầu ra tốt

Điểm cần cải thiện

không có nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học năng động,kết hợp giữa bệnh viện và trường học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn