Đánh Giá Dhyd | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Võ Minh Tân
Võ Minh Tân

Đánh Giá Dhyd

Ưu điểm

Học phí trường y thấp hơn các trường khác, chất lượng đào tạo tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Học tập khắc nghiệt và rất khó khăn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu các bạn có đam mê trở thành một nhân viên y tế giúp người thì hãy thi vào ngôi trường này, cố gắng học tập để thực hiện đam mê đó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn