Đánh Giá Dhyd Tp Hcm. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Tung Nguyen Thanh
Tung Nguyen Thanh

Đánh Giá Dhyd Tp Hcm.

Ưu điểm

Đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi, có tâm huyết.

Điểm cần cải thiện

KTX đã cũ, xuống cấp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có 2 mùa ở trường Y: Đó là mùa thi và mùa thi thấy mẹ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn